Szczegóły wyników

128/2023

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w szpitalnych programach lekowych oraz chemioterapii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 40,7 2024.01.29 22

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 128.2023.1 doc 23,5 2024.01.29 25

Pobierz wszystkie dokumenty