Szczegóły wyników

123/2023

"Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń dla Zakładu Analityki Lekarskiej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -1- wyniki częściowe doc 25,0 2024.01.31 50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -2- wyniki częściowe doc 28,2 2024.02.09 37

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 123.2023.1 doc 24,4 2024.01.31 26

Pobierz wszystkie dokumenty