Szczegóły wyników

119/2023

"Dostawa wózka zabiegowego i wyposażenie sal endoskopowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 23,9 2023.11.06 40

Pobierz wszystkie dokumenty