Szczegóły wyników

113/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku do hemofiltracji, kolostomii i urostomii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 24,9 2023.12.19 23

Pobierz wszystkie dokumenty