Szczegóły wyników

103/2023

"Dostawy sukcesywne ziemniaków, warzyw i owoców"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 22,5 2023.09.25 36

Pobierz wszystkie dokumenty