Szczegóły wyników

104/2023

"Dostawy produktu leczniczego Acalabrutinib w Szpitalnym Programie Lekowym"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 19,6 2023.09.06 59

Pobierz wszystkie dokumenty