Szczegóły wyników

90/2023

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 23,4 2023.08.21 42

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 90.2023.1 doc 22,2 2023.08.21 46

Pobierz wszystkie dokumenty