Szczegóły wyników

87/2023

"Dostawy sukcesywne sprzętu dla Oddziału Laryngologii i dostawa sprzętu medycznego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 22,8 2023.08.24 36

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 87.2023.1 doc 20,9 2023.08.24 38

Pobierz wszystkie dokumenty