Szczegóły wyników

77/2023

"Dostawy sukcesywne odzieży operacyjnej oraz odzieży BHP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 23,3 2023.09.08 37

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 77.2023.1 doc 21,1 2023.09.08 32

Pobierz wszystkie dokumenty