Szczegóły wyników

45/2023

"Serwisy pogwarancyjne Systemu Radiografii Cyfrowej DR i kardioangiografów ALLURA"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 21,8 2023.07.03 70

Pobierz wszystkie dokumenty