Szczegóły wyników

51/2023

"Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 31,6 2023.06.13 45

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 51.2023.1 doc 23,8 2023.06.13 47

Pobierz wszystkie dokumenty