Szczegóły wyników

59/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 26,6 2023.06.20 51

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 59.2023.1 doc 23,1 2023.06.20 52

Pobierz wszystkie dokumenty