Szczegóły wyników

52/2023

"Dostawy sukcesywne zastawek serca dla Oddziału Kardiochirurgicznego na okres do 31.12.2023 r."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 24,7 2023.05.15 55

Pobierz wszystkie dokumenty