Szczegóły wyników

42/2023

"Dostawa sukcesywna: ubrania i obuwie BHP-umowa na 12 m-cy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 31,7 2023.05.22 45

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 42.2023.1 doc 21,4 2023.05.22 46

Pobierz wszystkie dokumenty