Szczegóły wyników

43/2023

"Usługi w zakresie przeglądów okresowych instalacji i urządzeń infrastruktury"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 28,2 2023.04.28 56

Pobierz wszystkie dokumenty