Szczegóły wyników

31/2023

"Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 2 - wyniki częściowe doc 23,4 2023.06.27 110
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 24,5 2023.06.19 108

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 31.2023.1 doc 24,8 2023.06.19 61

Pobierz wszystkie dokumenty