Szczegóły wyników

25/2023

"Dostawy sukcesywne rękawic chirurgicznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 26,2 2023.04.27 48

Pobierz wszystkie dokumenty