Szczegóły wyników

22/2023

"Dostawy sukcesywne układów i filtrów oddechowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 25,0 2023.04.13 50

Pobierz wszystkie dokumenty