Szczegóły wyników

18/2023

"Usługi serwisu i napraw, usuwania awarii elektrycznych, mechanicznych i instalacji budynków systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP SPZOZ w Bydgoszczy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 21,8 2023.04.18 51

Pobierz wszystkie dokumenty