Szczegóły wyników

17/2023

"Roboty remontowe w obiektach Szpitala "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 22,5 2023.02.22 78

Pobierz wszystkie dokumenty