Szczegóły wyników

14/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 21,0 2023.03.14 58

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadania doc 22,4 2023.03.14 56

Pobierz wszystkie dokumenty