Szczegóły wyników

7/2023

"Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz dostawa i montaż mebli medycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 22,0 2023.02.13 71

Pobierz wszystkie dokumenty