Szczegóły wyników

176/2022

"Usługi przeglądów okresowych, testów specjalistycznych, obsług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 1 doc 24,4 2023.03.29 126
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 - wyniki częściowe doc 27,0 2023.04.04 114

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części postępowania doc 21,5 2023.03.29 58

Pobierz wszystkie dokumenty