Szczegóły wyników

173/2022

"Dostawy sukcesywne różnych artykułów spożywczych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 23,5 2023.01.12 65

Pobierz wszystkie dokumenty