Szczegóły wyników

175/2022

"Roboty budowlane w zakresie wykonania robót remontowych i przebudowy w obiektach Szpitala "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 23,9 2023.01.20 101

Pobierz wszystkie dokumenty