Szczegóły wyników

174/2022

"Przebudowy pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji oraz Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii w zakresie zaprojektuj i wykonaj"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 21,3 2023.01.25 74

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części postępowania doc 20,2 2023.01.25 66

Pobierz wszystkie dokumenty