Szczegóły wyników

162/2022

"Dostawy różnych produktów leczniczych, w tym do programów lekowych B.70, B.67, B.46, B.33, B.35, B.36"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 27,0 2023.01.04 101

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części postępowania doc 20,1 2023.01.04 87

Pobierz wszystkie dokumenty