Szczegóły wyników

155/2022

"Dostawy sukcesywne jaj świeżych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 21,5 2022.11.09 94

Pobierz wszystkie dokumenty