Szczegóły wyników

140/2022

"Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 24,9 2023.01.04 59

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części postępowania doc 21,6 2023.01.04 62

Pobierz wszystkie dokumenty