Szczegóły wyników

143/2022

"Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,1 2022.10.14 99

Pobierz wszystkie dokumenty