Szczegóły wyników

94/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych wraz z dzierżawą 10 sztuk urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 20,8 2022.10.07 79

Pobierz wszystkie dokumenty