Szczegóły wyników

96/2022

"Dostawy sukcesywne pieczywa"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 23,6 2022.07.29 128

Pobierz wszystkie dokumenty