Szczegóły wyników

93/2022

"Dostawa aparatów do ciągłej terapii nerkozastepczej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,7 2022.08.05 104

Pobierz wszystkie dokumenty