Szczegóły wyników

85/2022

"Dostawa aparatu do termolezji"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 22,7 2022.08.09 91

Pobierz wszystkie dokumenty