Szczegóły wyników

83/2022

"Obsługa serwisowa, przeglądy i legalizacje sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 23,4 2022.07.22 96

Pobierz wszystkie dokumenty