Szczegóły wyników

75/2022

"Dostawa myjni dezynfektora przelotowego oraz sterylizatora plazmowego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 24,4 2022.08.03 101

Pobierz wszystkie dokumenty