Szczegóły wyników

71/2022

"Usługi wzorcowania i legalizacji sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 21,7 2022.07.19 100

Pobierz wszystkie dokumenty