Szczegóły wyników

56/2022

"Dostawy sukcesywne surowców farmaceutycznych i utensyliów aptecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 21,1 2022.07.01 108

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 56.2022.1 doc 22,4 2022.07.01 114

Pobierz wszystkie dokumenty