Szczegóły wyników

70/2022

"Remont kuchni - Roboty remontowe budynku nr 12 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,3 2022.07.12 98

Pobierz wszystkie dokumenty