Szczegóły wyników

58/2022

"Dostawy różnych produktów leczniczych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części zadań doc 20,4 2022.07.19 103

Pobierz wszystkie dokumenty