Szczegóły wyników

49/2022

"Dostawa sprzętu dla Zakładu Analityki Medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 22,7 2022.07.04 147
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 22,1 2022.07.18 144

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 49.2022.1 doc 19,6 2022.07.05 100

Pobierz wszystkie dokumenty