Szczegóły wyników

52/2022

"Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 25,5 2022.06.15 143
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 21,1 2022.06.20 139

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części postępowania doc 21,2 2022.06.15 90

Pobierz wszystkie dokumenty