Szczegóły wyników

62/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 - wyniki częściowe doc 23,3 2022.06.09 143
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 23,5 2022.06.03 141

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 62.2022.1 doc 23,5 2022.06.03 90

Pobierz wszystkie dokumenty