Szczegóły wyników

46/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu do zaopatrzenia złamań i drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Ortopedii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 25,0 2022.05.10 115

Pobierz wszystkie dokumenty