Szczegóły wyników

39/2022

"Dostawy sukcesywne odzieży operacyjnej oraz odzieży BHP"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 22,4 2022.05.30 100

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu części zadań doc 20,8 2022.05.30 102

Pobierz wszystkie dokumenty