Szczegóły wyników

41/2022

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-1 doc 21,1 2022.05.05 179
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe-2 doc 20,7 2022.05.09 160

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 41.2022.1 doc 21,5 2022.05.09 108

Pobierz wszystkie dokumenty