Szczegóły wyników

40/2022

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski dla zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w bud. nr 3, piętro VI - strona północna" "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 24,0 2022.04.22 143

Pobierz wszystkie dokumenty