Szczegóły wyników

35/2022

"Dostawy sukcesywne odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatorów na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 21,2 2022.04.08 148

Pobierz wszystkie dokumenty