Szczegóły wyników

34/2022

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Laryngologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 29,2 2022.04.28 128

Pobierz wszystkie dokumenty