Szczegóły wyników

19/2022

"Dostawa transportowego aparatu do ECMO"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 20,8 2022.04.05 122

Pobierz wszystkie dokumenty